top of page
Οι εγκαταστάσεις μας
Το εργαστήριο

Air Grilles - Ι. Λιόλη & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η εταιρεία AIR GRILLES, από την ίδρυσή της το 1976 στην Αθήνα, δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εμπορία στομίων κλιματισμού όλων των τύπων καθώς και συναφών προϊόντων (πολύφυλλων διαφραγμάτων, φίλτρων, δισκοβαλβίδων, διαφραγμάτων φωτιάς κλπ.).

Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2500m2 στη Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου Αττικής και έχει θέσει ως στόχους:

~ Την άρτια οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας

~ Την ανάπτυξη νέων προϊόντων

~ Την συνεχή βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων - μέσω της     αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού και της αντίστοιχης     εκπαίδευσης του προσωπικού

~ Την ορθολογική αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού

~ Τη χρήση νέων τεχνολογιών (πχ. συμμετοχή στην ηλεκτρονική     αγορά στο χώρο των κατασκευών - b2b construct)

~ Την αμεσότητα στην επικοινωνία με τον αγοραστή

~ Την ταχύτατη εξυπηρέτηση της αγοράς.

 

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για έρευνα και ανάπτυξη η AIR GRILLES προχώρησε, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο σχεδιασμό και κατασκευή εργαστηρίου μετρήσεων στομίου κλιματισμού.

Η πιστοποίηση κατά το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2015, που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου σε όλες τις φάσεις της διοικητικής και παραγωγικής διαδικασίας, επισημοποίησε τους κανόνες λειτουργίας της εταιρείας μας.

Ήδη ολοκληρώσαμε την ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου μας και οργανώσαμε νέα μονάδα παραγωγής εξοπλισμένη με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας, για να αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς στον τομέα των συστημάτων κεντρικού κλιματισμού.

Φιλοδοξία της εταιρείας μας είναι η κατασκευή στομίων κλιματισμού εξαιρετικής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, με σκοπό την ικανοποίηση των πλέον απαιτητικών τεχνικών, οικονομικών και αισθητικών δεδομένων. Ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές σας απαιτήσεις.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ιωάννα Λιόλη
Ιωάννης Σουσαλής

Company
Lab

Εργαστήριο Ρευστομηχανικής

Tunnel

Tunnel

Tunnel

Tunnel

Tunnel detail

Tunnel detail

Chamber

Chamber

Chamber

Chamber

Chamber detail

Chamber detail

Chamber detail

Chamber detail

 

H δημιουργία Εργαστηρίου Μετρήσεων Στομίων Κλιματισμού Κλιματισμού κατά τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα ISO, στην έκταση και τον εξοπλισμό, αποτελεί γεγονός πρωτοποριακό για την Ελλάδα.
 

Στο Ευρωπαϊκό όμως Διεθνές περιβάλλον εντός του οποίου εκ των πραγμάτων λειτουργεί η εταιρεία, η ύπαρξη Εργαστηρίου Δοκιμών και Μετρήσεων είναι αναγκαία για την οικονομική επιβίωσή της. Οι θεωρητικές αποδόσεις των στομίων κλιματισμού λαμβάνονται υπ’ όψιν εξ’ αρχής στις μελέτες κλιματισμού άρα η εγκυρότητα των παρεχομένων στοιχείων κατά τα διεθνή πρότυπα απολύτως απαραίτητη για την συμμετοχή σε σημαντικά έργα.
 

Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μέσω δοκιμών και ελέγχων καθιστά την επιχείρηση απόλυτα ανταγωνιστική προς τις ομοειδής επιχειρήσεις του εξωτερικού. Το γεγονός αυτό δίνει την δυνατότητα εξαγωγών ή υποκατάστασης εισαγωγών, με προφανές κέρδος για την επιχείρηση αλλά και την Εθνική Οικονομία.

 

Το Εργαστήριο Δοκιμών είναι απαραίτητο για Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων, και αποτελεί κυριολεκτικά τον «πνεύμονα» μίας σύγχρονης επιχείρησης.

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, η AIR GRILLES έχει μελετήσει και θέσει σε λειτουργία πλήρες Εργαστήριο Μετρήσεων Στομίων Κλιματισμού κατά τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 5219 (Laboratory Aerodynamic Testing and Rating the Performance of Air Terminal Devices) το οποίο είναι πλήρως συμβατό και με το πρότυπο ANSI/ASHRAE 70-1991 (Method of Testing for Rating the Performance of Air Outlets and Inlets).

Το εργαστήριο Μετρήσεων Στομίων Κλιματισμού της AIR GRILLES είναι πλήρως σύμφωνο με το Σύστημα Ποιότητας κατά ISO/IEC 17025:2005 (General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories).

Φωτογραφίες εργαστηρίου

Εξοπλισμός εργαστηρίου

Αεροδυναμικά στοιχεία

Οι αποδόσεις των στομίων (παροχή, βεληνεκές, πτώση πιέσεως, σταθμη θορύβου, δέσμη κλπ) είναι στοιχεία απαραίτητα για τον υπολογισμό και λειτουργία της εγκατάστασης κλιματισμού.

Ειδικά στόμια

Στόμια ειδικής κατασκευής, λόγω περιορισμών ή απαιτήσεων αισθητικής λειτουργίας ή έρευνας και ανάπτυξης, κατασκευάζονται εξ’ αρχής, δοκιμάζονται και μετρώνται. Οι σχετικοί πίνακες παραδίδονται στον πελάτη.

Commissioning - Ραντεβού

Για ειδικές μετρήσεις, commissioning καθώς και για να κλείσετε ραντεβού για να επισκεφτείτε το εργαστήριο, παρακαλώ καλέστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας ή χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας.

1ο Τμήμα: Αίθουσα διαλέξεων και προβολής.

2ο Τμήμα: Αεροσήραγγα δοκιμών για την μέτρηση της ταχύτητας εξόδου του αέρα, της πτώσης πίεσης στο στόμιο και τον υπολογισμό της ενεργού επιφάνειας του στομίου. Οι μετρήσεις γίνονται σε λειτουργία προσαγωγής και επιστροφής αέρα για μεγάλο εύρος παροχών, μέσω ανεμιστήρων οδηγούμενων από Inverter. Η σήραγγα περιλαμβάνει διάταξη εξομάλυνσης της ροής του αέρα, σύστημα κινητού ικριώματος στήριξης των αισθητήρων για την πλήρη σάρωση της επιφάνειας του στομίου σε δύο άξονες και λογισμικό ελέγχου, καταγραφής των μετρήσεων και μετατροπής αυτών σε πίνακες και διαγράμματα.

3ο Τμήμα: Θάλαμος δοκιμών για την μέτρηση του βεληνεκούς, της απόκλισης και πτώσης της δέσμης αέρα, καθώς και της στάθμης θορύβου. Οι μετρήσεις γίνονται για ισόθερμη και μη ισόθερμη λειτουργία. Ο θάλαμος αποτελείται από δύο Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες για την κάλυψη παροχών αέρα έως 15.000 m3/h. Οι ΚΚΜ φέρουν στοιχεία ψυχρού και θερμού νερού και ανεμιστήρες (plug fan) οδηγούμενους από Inverter. Το δίκτυο αεραγωγών με εσωτερική ηχομόνωση φέρει κατάλληλα διαφράγματα (damper) προκειμένου ο αέρας να οδηγηθεί προς την εκάστοτε απόληξη που φέρει το στόμιο - οι απολήξεις είναι πέντε και κατάλληλα τοποθετημένες ώστε να καλύπτουν όλη την γκάμα των στομίων (επίτοιχα, οροφής, δαπέδου, ειδικές εφαρμογές). Ο θάλαμος περιλαμβάνει κινητό ικρίωμα στήριξης των αισθητήρων με δυνατότητα κίνησης στους τρεις άξονες και την σάρωση ολόκληρου του εσωτερικού χώρου του θαλάμου. Η κίνηση, ο έλεγχος, η καταγραφή των μετρήσεων και η μετατροπή αυτών σε πίνακες και διαγράμματα γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού.

Όλα τα αισθητήρια και τα όργανα μέτρησης είναι σύμφωνα με τις διατάξεις ISO, πιστοποιημένα, ενώ γίνεται συστηματικά η βαθμονόμιση τους.

Επικοινωνία

Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας Κορωπίου 23
Κορωπί - 19441

Τηλ.  +30 210 6624 720
       +30 210 6626 475

Viber +30 693 691 4232
Fax.  +30 210 6626 727

e-mail  info@airgrilles.gr - Πληροφορίες
          accounting@airgrilles.gr - Λογιστήριο
          engineering@airgrilles.gr - Τεχνικό τμήμα
 

Γραφείο Κύπρου - Cyvent Engineering Ltd

Αγίου Γεωργίου, 21, Γερμασόγεια
4045, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ.  +35 799 620 231

e-mail  cyvente@gmail.com 

Contact
ESPA Banner
WC AG 2-AA
bottom of page